سررو مجازی اروپا امکان انتخاب از لوکیشن های فرانسه ،فنلاند

سرور مجازی اروپاSSD -20GB 0 موجود است

ترافیک اختصاصی ۲۰ TB
فضا 20GB
IP IPv4
رم ۲ GB DDR4
پردازنده ۱ هسته
مناسب برای پی پال وثبت نام سایت های خارج از کشور
با آی پی معتبر آلمان
سیتم عامل ویندوز /لینوکس
پورت پر سرعت ۱۰ گیگابیت
فایروال قدرتمند سخت افزاری
منابع سخت افزار کاملا اختصاصی ( بدون افت کیفیت )

سرور مجازی اروپا SSD -45GB 0 موجود است

ترافیک اختصاصی 20 TB
فضا 45GB
IP IPv4
رم 4 GB DDR4
پردازنده 2 هسته
مناسب برای پی پال وثبت نام سایت های خارج از کشور
با آی پی معتبر آلمان
سیتم عامل ویندوز /لینوکس
پورت پر سرعت ۱۰ گیگابیت
فایروال قدرتمند سخت افزاری
منابع سخت افزار کاملا اختصاصی ( بدون افت کیفیت )

سرور مجازی اروپاSSD -60GB 0 موجود است

ترافیک اختصاصی ۲۰ TB
فضا 20GB
IP IPv4
رم ۲ GB DDR4
پردازنده ۱ هسته
مناسب برای پی پال وثبت نام سایت های خارج از کشور
با آی پی معتبر آلمان
سیتم عامل ویندوز /لینوکس
پورت پر سرعت ۱۰ گیگابیت
فایروال قدرتمند سخت افزاری
منابع سخت افزار کاملا اختصاصی ( بدون افت کیفیت )

سرور مجازی اروپاSSD -85GB 0 موجود است

ترافیک اختصاصی ۲۰ TB
فضا 20GB
IP IPv4
رم ۲ GB DDR4
پردازنده ۱ هسته
مناسب برای پی پال وثبت نام سایت های خارج از کشور
با آی پی معتبر آلمان
سیتم عامل ویندوز /لینوکس
پورت پر سرعت ۱۰ گیگابیت
فایروال قدرتمند سخت افزاری
منابع سخت افزار کاملا اختصاصی ( بدون افت کیفیت )

سرور مجازی اروپا SSD -45GB 0 موجود است

ترافیک اختصاصی 20 TB
فضا 45GB
IP IPv4
رم 4 GB DDR4
پردازنده 2 هسته
مناسب برای پی پال وثبت نام سایت های خارج از کشور
با آی پی معتبر آلمان
سیتم عامل ویندوز /لینوکس
پورت پر سرعت ۱۰ گیگابیت
فایروال قدرتمند سخت افزاری
منابع سخت افزار کاملا اختصاصی ( بدون افت کیفیت )