هاست وردپرس حرفه ای

هاست وردپرس WP97-2000 MB

فضای هاست 2گیگابایت
ترافیک نامحدود
RAM 4GB
دامنه ملی رایگان در پرداخت سالیانه
بکاپ روزانه
وب سرور Litespeed
سیستم عامل CloudLinux
نسخه PHPاز 5.6 تا 8.2
آنتی ویروس و دیواره آتش
آنتی شلر CXS
ارائه SSL رایگان
انتقال رایگان
7 روز ضمانت بازگشت وجه

هاست وردپرس WP97-5000 MB

فضای هاست 5گیگابایت
ترافیک نامحدود
RAM 4GB
دامنه ملی رایگان در پرداخت سالیانه
بکاپ روزانه
وب سرور Litespeed
سیستم عامل CloudLinux
نسخه PHPاز 5.6 تا 8.2
آنتی ویروس و دیواره آتش
آنتی شلر CXS
ارائه SSL رایگان
انتقال رایگان
7 روز ضمانت بازگشت وجه

هاست وردپرس WP97-7000 MB

فضای هاست 7گیگابایت
ترافیک نامحدود
RAM 4GB
دامنه ملی رایگان در پرداخت سالیانه
بکاپ روزانه
وب سرور Litespeed
سیستم عامل CloudLinux
نسخه PHPاز 5.6 تا 8.2
آنتی ویروس و دیواره آتش
آنتی شلر CXS
ارائه SSL رایگان
انتقال رایگان
7 روز ضمانت بازگشت وجه

هاست وردپرس WP97-10GB

فضای هاست 10گیگابایت
ترافیک نامحدود
RAM 4GB
دامنه ملی رایگان در پرداخت سالیانه
بکاپ روزانه
وب سرور Litespeed
سیستم عامل CloudLinux
نسخه PHPاز 5.6 تا 8.2
آنتی ویروس و دیواره آتش
آنتی شلر CXS
ارائه SSL رایگان
انتقال رایگان
7 روز ضمانت بازگشت وجه

هاست وردپرس WP97-12GB 0 موجود است

فضای هاست 12گیگابایت
ترافیک نامحدود
RAM 4GB
دامنه ملی رایگان در پرداخت سالیانه
بکاپ روزانه
وب سرور Litespeed
سیستم عامل CloudLinux
نسخه PHPاز 5.6 تا 8.2
آنتی ویروس و دیواره آتش
آنتی شلر CXS
ارائه SSL رایگان
انتقال رایگان
7 روز ضمانت بازگشت وجه

هاست وردپرس WP97-15GB

فضای هاست 15گیگابایت
ترافیک نامحدود
RAM 4GB
دامنه ملی رایگان در پرداخت سالیانه
بکاپ روزانه
وب سرور Litespeed
سیستم عامل CloudLinux
نسخه PHPاز 5.6 تا 8.2
آنتی ویروس و دیواره آتش
آنتی شلر CXS
ارائه SSL رایگان
انتقال رایگان
7 روز ضمانت بازگشت وجه

هاست وردپرس WP97-20GB 0 موجود است

فضای هاست 20گیگابایت
ترافیک نامحدود
RAM 4GB
دامنه ملی رایگان در پرداخت سالیانه
بکاپ روزانه
وب سرور Litespeed
سیستم عامل CloudLinux
نسخه PHPاز 5.6 تا 8.2
آنتی ویروس و دیواره آتش
آنتی شلر CXS
ارائه SSL رایگان
انتقال رایگان
7 روز ضمانت بازگشت وجه