اخبار

Nov 8th تا 40 در صد تخفیف ویژه جشنواره پاییز 1402 در nakhlhost

امسال در جشنواره پاییز 1402    در nakhlhost   تا 40 در صد تخفیف  در خرید و

محصولات (به استثنای دامنه،تخفیف جدا برای دامنه ملی وجود دارد به صفحه تخفیفات مراجعه نمایید )

 

Nov 8th کد های تخفیف

کد های تخفیف   قابل استفاده در نخل هاست DFREE        دامنه ملی رایگان  یکساله    در خرید محصولات یکساله NEW30                                                    تا 30  درصد تخفیف در خرید بسته های یکساله NKHL10  ... ادامه مطلب »